Design a site like this with WordPress.com
Get started

NẠP TIỀN SV388

  • SV388 có hàng trăm đại lý lớn nhỏ tại Việt Nam, vì vậy mỗi ngày có hàng nghìn thành viên mới đăng ký tài khoản SV388. Nhu cầu nạp tiền để tham gia cá cược cũng tăng theo. SV388VN nhận được nhiều câu hỏi của người chơi hỏi về cách nạp tiền dủ không phải là thành viên đăng ký từ SV388VN. Điều này chứng tỏ người chơi chưa tìm hiểu kỹ hoặc đại lý chưa phổ biến kiến thức cá cược cho thành viên.
  • Thành viên đăng ký tài khoản ở đại lý nào thì toàn bộ giao dịch nạp – rút sẽ thực hiện với đại lý đó.
  • SV388VN không có thẩm quyền rà soát, lấy thông tin hay thay đổi mật khẩu tài khoản cược từ những đại lý khác của SV388.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: